Cetris Base

CETRIS BASE on sileda ja loomuliku tsementhalli pinnaga tsementlaastplaadid. Need valmistatakse puitlaastude (63%), portlandtsemendi (25%), vee (10%) ja hüdratsioonilisandite (2%) segu kokkupressimise teel.
Cetrise plaatides on ühendatud tsemendi ja puidu head omadused. Need on kergemad kui tavalised tsementkiudplaadid ning tugevuse ja vastupidavuse poolest ilmaolude, külma ja hallituse suhtes on need tsementlaast- ja kipsplaatidest paremad.
Need on tulekindlad ja tagavad heliisolatsiooni.

Toote mõõdud

Standardmõõdud: 1 250 x 3 350 mm.
Standard paksus: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm.

Tarnime tellija poolt määratud mõõtudesse lõigatud plaadid ümara servaga või 45° nurga all faasitud servaga, freesitud alates 12 mm paksusest poolsoonega, alates 16 mm paksusest täpi ja soonega.

CNC-teenus saadaval nõudmisel.

Omadused

 • Tulepüsiv – Euroopa standardi EN 13 501-1 kohase tulepüsivuse ja -tundlikkuse järgi on plaatide klassifikatsioon A2-s1, d0 – mittesüttiv.
 • Keskkonnasäästlik, ökoloogiline. Plaadid ei sisalda ohtlikke aineid, näiteks asbesti ja formaldehüüdi, ning on vastupidavad bensiini ja õlide suhtes.
 • Külmakindel – katsetatud edukalt 100 külmumis-sulamistsükli vältel kooskõlas standardiga CSN EN 1328.
 • Ilmastikukindel – tänu suurepärasele niiskuskindlusele parim materjal märgruumidesse ja ilmastikule avatud välisruumidesse.
 • Hügieeniline, lõhnatu ega sisalda ohtlikke aineid.
 • Täiuslik müratõke – tagab heliisolatsiooni (heli ülekandumine väheneb 30–35 dB).
 • Seente- ja hallituskindel – tänu plaadi niiskuskindlusele ei teki plaadi pinnale hallitust.
 • Tänu tsemendisisaldusele on täiesti putukakindel.
 • Plaate saab töödelda tavaliste puidutööriistadega.

Rakendusala

CETRISE plaadid on suurepäraste omadustega ehitusmaterjal, peamiselt konstruktsioonimaterjalina:

 • põrandasüsteemid, seinad, laed ja soklid;
 • katused, pööningute kohandamine, pööningu pealisehitised;
 • tulekaitse;
 • ühekordselt kasutatavad raketisesüsteemid, liftišahtid.

Sobib ideaalselt ka:

 • ventileeritavatele fassaadidele ja rõdudele;
 • juhul kui samal ajal on nõutav niiskuskindlus, tugevus, tulepüsivus, ökoloogiline ja hügieeniline ohutus.

Paigaldamine

Saab töödelda kõigi üldkasutatavate puidutöötlusmasinatega. Plaatide professionaalseks töötlemiseks on vaja volframkarbiidotsaga tööriistu. Plaate saab lõigata, puurida, freesida ja lihvida. Plaadid saab kinnitada konstruktsiooni külge kruvide või neetidega. Teise võimalusena võib Cetrise plaadid kinnitada kandekonstruktsiooni külge liimi või klambritega. Mõlemat meetodit kasutatakse eelkõige plaatide kinnitamiseks ventileeritavatele rippfassaadidele.

Plaadid võib tarnida ka eelpuuritud aukudega.

Transport ja ladustamine

Transpordi ja ladustamise ajal tuleb plaate kaitsta niiskuse ja mustuse ning mõlkide ja kriimustuste tekkimise eest. Plaatide katmisel vetthülgava materjaliga (nt kilega) tuleb tagada plaatide piisav tuulutus.

Cetrise plaadid paigaldatakse kahveltõstukiga tõstmiseks puidust transpordialustele. Plaadid kinnitatakse platvormile ristisuunas lindiga, kliendi soovil on võimalik lintide pikisuunaline paigutamine.

Plaate kaitseb ilmaolude eest polüetüleenkile. Seda tüüpi pakend ei vasta tingimustele, mis on vajalikud pikaajaliseks ja ilmaolude eest kaitsmata välistingimustes ladustamiseks.

Cetrise plaate tuleb enne hoone konstruktsiooni paigaldamist hoida katusealuses kuivas ruumis, et vältida niiskuse imendumist plaatidesse.

Pinnaviimistluseta plaatide ladustamisel võib ühesuurused kaubaalused virnastada. Kaubaaluseid, millel on pinnaviimistlusega plaadid, ei tohi virnastada.

Cetrise plaadid tuleb käitlemiseks paigutada kaubaalusele. Kui plaate ladustatakse teisiti, tuleb neid käidelda püstiselt. Käsitsi teisaldamisel peavad plaadid samuti olema püstasendis.

 

Tehnilised andmed

CETRIS® tsementlaastplaatide põhiliste füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste tabel Standardikohased piirväärtused Keskmised väärtused – tegelik
Mahumass standardi EN 323 kohaselt min. 1 000 kg/m3 1 350 kg/m3
Paindetõmbetugevus standardi EN 310 kohaselt min. 9.0 N/mm2 min. 11.5 N/mm2
Elastsusmoodul standardi EN 310 kohaselt min. 4,500 N/mm2 min. 6,800 N/mm2
Plaadi pinnaga ristisuunaline tõmbetugevus standardi EN 319 kohaselt min. 0.5 N/mm2 min. 0.63 N/mm2
Sisesidusus pärast niiskes keskkonnas läbitud tsükleid standardi EN 321 kohaselt min. 0.3 N/mm2 min. 0.41 N/mm2
Tuletundlikkus standardi EN 13 501-1 kohaselt A2-s1, d0
Leegi leviku indeks pinnal Tšehhi standardi ČSN 73 0863 kohaselt i = 0 mm/min
Pundumine 24-tunnisel vees hoidmisel max. 1.5 % max. 0.28 %
Pundumine pärast niiskes keskkonnas läbitud tsükleid standardi EN 321 kohaselt max. 1.5 % max. 0.31 %
Joonpaisumine niiskuse muutumisel vahemikus 35% kuni 85% temperatuuril 23 °C standardi EN 13 009 kohaselt max. 0.122 %
Plaadi veeimavus 24-tunnisel vees hoidmisel max. 16 %
Soojuspaisumistegur standardi EN 13 471 kohaselt 10 × 10-6 K-1
Soojusjuhtivustegur standardi EN 12 664 kohaselt, paksus 8 kuni 40 mm 0.200 - 0.287W/mK
Õhumüra isolatsioon Tšehhi standardi ČSN 73 0513 kohaselt, paksus 8 kuni 40 mm 30 dB – 35 dB
Difusiooni takistustegur standardi DIN EN ISO 12572 kohaselt, paksus 8 kuni 40 52.8 – 69.2
Külmakindlus pärast 100 tsüklit standardi EN 1328 kohaselt RL > 0.7 RL = 0.97
Plaadi materjali pH 12,5
Massiaktiivsus Ra 226 150 Bq/kg 22 Bq/kg
Massiaktiivsuse indeks I = 0.5 I = 0.21
 

Pinna vastupidavus vee ja keemiliste jäätõrjevahendite suhtes Tšehhi standardi ČSN 73 1326 kohaselt

Jäätmed pärast max 100 tsüklit

800 g/m2 (meetod A)

 

Jäätmed pärast max 100 tsüklit

20.4 g/m2 (Method A)

Jäätmed pärast max 75 tsüklit

800 g/m2 (meetod C)

 

Jäätmed pärast max 100 tsüklit

47,8 g/m2 (meetod C)

Vastupidavus kõrgepinge kaarlahenduse suhtes standardi EN 61 621 kohaselt paksus 10mm, min.143 sec
Hõõrdetegur lõikamisel Tšehhi standardi SN 74 4507 kohaselt Staatiline μs = 0.73
Dünaamiline μd = 0.76
Massi tasakaaluniiskus temperatuuril 20 ° ja suhtelisel õhuniiskusel 50% standardi EN 634-1 kohaselt 9 ±3 % 9.50%
Developed by Reaktiiv