Seinad

Sein on püstine (välis- või sise-) konstruktsioon ja pind, mis määrab ruumi või hooneala ehitusliku piiri ning kannab mitmesugust koormust, pakub varju ja tagab heliisolatsiooni, eraldab ruume, täidab dekoratiivset eesmärki ja muid funktsioone.
Seina ehitusmaterjalide valik oleneb ehituslikest, tuletõkke-, arhitektuuri-, disaini-, funktsionaalsus- ja muudest nõuetest.

 

Välisseinad jagunevad kandvateks, ennastkandvateks ja mittekandvateks seinteks. Siseseinad jagunevad kandvateks ja mittekandvateks seinteks (vaheseinteks). Seinu võib jagada ka ehitusmaterjali ja -lahenduse järgi (müüritis, plokk-, paneel-, ühe- või mitmekihilised seinad).
Meie pakume ehitus- ja viimistlusplaate kandvatele ja mittekandvatele seintele.

Kandvad seinad

Kandev sein on konstruktsioonielement, mis täidab mitut funktsiooni: kannab hoone massi, mille moodustavad katus ja ülemised korrused, toetab teisi konstruktsioonielemente, näiteks talasid, plaate ja muud. Selline sein kannab nii vertikaalkoormust kui ka oma massi ja seda saab kasutada kas sise- või välisseinana.

Vaata tooteid

Tooted lahendusele Kandvad seinad

Muud Tempsi plaadid

Cetris Base

Tempsi plaadid

Tempsi Base

Mittekandvad seinad

Mittekandev sein täitab hoone konstruktsioonide ja ruumide sulgemise funktsiooni ning kannab ühe korruse piires ainult omaenda raskust. Sellised seinad ei kanna põranda või katuse avaldatavat koormust, on tavaliselt kergemad ja nende põhiline otstarve on jagada üldruum väiksemateks ruumideks.

Vaata tooteid

Tooted lahendusele Mittekandvad seinad

Muud Tempsi plaadid

Aquafire
Cetris Base

Tempsi plaadid

Tempsi Base
Developed by Reaktiiv