Privātuma politika

Wolf Group Latvia pati, gan kopā ar citiem Wolf Group uzņēmumiem (turpmāk tekstā – Wolf Group vai mēs, mūs, mūsu) augstu vērtē savu klientu (turpmāk tekstā – jūs) privātumu. Šajā privātuma paziņojumā mēs skaidrojam, kā mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus, kā arī to, ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu datus. Šis privātuma paziņojums palīdz jums saprast, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu datus, kā arī kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem.

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz jums, ja apmeklējiet https://tempsi.com/lv/ vietni, kā arī ja sazināties ar mums caur kontaktformu vietnē, un ja apmeklējiet mūsu sociālo mediju vietnes vai sazināties ar mums tajās. Mēs apstrādājam jūsu personas datus arī tad, ja jūs piesakāties darbā pie mums.

Kas ir jūsu personas datu pārzinis?

Datu “pārzinis” ir subjekts, kas pieņems lēmumus par to, kādi dati par jums tiek vākti un kā tie tiek izmantoti. Wolf Group var būt pārzinis vai apstrādātājs dažādās datu apstrādes operācijās. Lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību, mēs ievērojam konfidencialitātes principus un stingri ierobežojam personas datu izpaušanu.

Wolf Group Latvia, Katlakalna iela 1B, Rīga, Latvija,  ir visu šajā paziņojumā par konfidencialitāti minēto personas datu pārzinis, ja vien nav skaidri norādīts citādi. Ar pārzini var sazināties pa e-pastu: .

Kāda veida personas datus mēs apstrādājam?

Personas dati – vārds un uzvārds;

Kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese;

Uzņēmuma dati – ja esat juridiskas personas pārstāvis, mēs apstrādāsim jūsu vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju;

Rēķina dati – dati, kas norādīti rēķinos, kad no mums iegādājaties pakalpojumus vai produktus;

Interneta dati – lai nodrošinātu labāku pakalpojumu sniegšanu mūsu e-veikalā, mēs savā tīmekļa vietnē un e-veikalā izmantojam sīkfailus.

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu datus?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, jo:

 • jūs esat devis mums savu piekrišanu, piemēram, lai apkopotu klientu atsauksmes, nosūtītu jums jaunumus vai parādītu sīkfailus;
 • mūsu likumīgās uzņēmējdarbības interesēs; ja esat mūsu esošais klients, nosūtot jums informāciju par mūsu produktiem;
 • mums ar jums ir noslēgts līgums, piemēram, jūs esat iegādājies produktu mūsu e-veikalā;
 • lai izpildītu juridiskās saistības; piemēram, saskaņā ar grāmatvedības noteikumiem mums ir pienākums vairākus gadus glabāt rēķinus.

Datu apstrāde, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Ja mēs lūdzam jūsu piekrišanu, mēs apstrādājam tikai to, kam esat piekritis. Mēs ļoti skaidri paudīsim, ka lūdzam piekrišanu konkrētiem mērķiem, un jums nav pienākuma piekrist, taču dažkārt tas nozīmē, ka mēs nevaram jums piegādāt jūsu pieprasīto saturu. Kad sniedzat piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, izmantojot atteikšanos no abonēšanas ziņojumos vai rakstot uz . Ja atsaucat piekrišanu, mēs dzēsīsim datus, kurus apstrādājam ar jūsu piekrišanu.

Apstrādes mērķisPersonas datu kategorijas
Informatīvie, reklāmas e-pastiKontaktinformācija
SīkdatnesInterneta dati
Konta izveide Wolf GroupPersonīgie dati, Kontaktinformācija
Klientu atsauksmju vākšanaPersonīgie dati, Kontaktinformācija

Līguma izpildei nepieciešamā datu apstrāde.

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu vai veiktu nepieciešamos pasākumus pirms līguma parakstīšanas.

Apstrādes mērķisPersonas datu kategorijas
Pirkumi e-veikalāPersonīgie dati, Rēķina dati
Pirkumu piegāde jumsKontaktinformācija

Apstrāde, lai izpildītu Wolf Group juridiskās saistības.

Apstrādes juridiskie pienākumi ietver visu personas datu apstrādi saskaņā ar attiecīgajiem likumiem un noteikumiem visās mūsu atrašanās vietās, piemēram, grāmatvedības likumu Latvijā.

Apstrādes mērķisPersonas datu kategorijas
Rēķina datiPersonīgie dati, Kontaktinformācija, Uzņēmuma dati, Rēķina dati
Atbildes uz valsts iestāžu un valsts institūciju informācijas pieprasījumiemKontaktinformācija, Uzņēmuma dati

Datu apstrāde, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm.

Likumīgās intereses nozīmē, ka datu apstrāde ir nepieciešama mūsu uzņēmējdarbības mērķiem. Datu apstrādei, kas pamatojas uz mūsu leģitīmajām interesēm, esam veikuši līdzsvara testu, lai novērtētu apstrādes ietekmi uz jūsu privātumu un datu aizsardzības tiesībām. Jums ir tiesības iepazīties ar šo līdzsvara testu, kā arī iebilst pret apstrādi, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, ja uzskatāt, ka jūsu datu apstrāde šādiem nolūkiem pārkāpj jūsu privātuma un datu aizsardzības tiesības.

Apstrādes mērķisPersonas datu kategorijas
Informācijas nosūtīšana par mūsu produktiem esošajiem klientiemKontaktinformācija un interneta dati

Ko mēs darām ar sociālajiem medijiem?

Jūs varat pievienoties mūsu Facebook, LinkedIn vai Youtube lapai vai atzīmēt tās ar “Like”, un tādā gadījumā mēs redzēsim jūsu vārdu, un, noklikšķinot uz šī vārda, mēs redzēsim arī jūsu publiskā profila informāciju. Izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus, jums ir jāpatur prātā, ka:

 • mūsu vietne ir publiska, tas nozīmē, ka tā ir redzama visiem;
 • ikviens var publicēt ziņu mūsu sociālo mediju vietnēs, un ikviens var atsaukties uz mūsu sociālo mediju lapām un to publisko saturu;
 • ja iespējams, mēs ļaujam automātiski tulkot ziņojumus lasītājiem citās valodās;
 • mēs piemērojam automātisku satura filtrēšanu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, t. i., automātiski tiek novērsta tādu ierakstu publicēšana, kas satur vispārzināmus aizskarošus izteicienus;
 • sociālajos plašsaziņas līdzekļos varat sazināties ar mums privāti;

Mēs saņemam statistikas datus par mūsu sociālo mediju vietņu lietošanu – cik “patīk”, vietnes apmeklējumi utt. Šos datus sagatavo paši sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēji un iesniedz mums nepersonalizētā formātā.

Vai mēs pieņemam automatizētus lēmumus?

Automatizēta lēmumu pieņemšana notiek, kad elektroniska sistēma izmanto personas informāciju, lai pieņemtu lēmumu bez cilvēka iejaukšanās. Wolf Group nepieņem nekādus automatizētus lēmumus, pamatojoties uz mūsu apkopotajiem personas datiem.

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem?

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kādus datus mēs apstrādājam par jums. Lai saņemtu informāciju par to, kādus personas datus par jums mēs glabājam, sazinieties ar mums, rakstot uz tālāk norādīto e-pastu.

Mums ir juridisks pienākums pārliecināties, ka persona, kas pieprasa informāciju par sevi, patiešām ir tā persona, kurai ir tiesības saņemt datus. Šā iemesla dēļ jums var nākties pierādīt savu identitāti vai tiesības pieprasīt datus.

Tiesības uz dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Lūdzu, paturiet prātā, ka mēs nevaram dzēst datus, kurus apstrādājam, lai izpildītu līgumsaistības vai juridiskas saistības.

Tiesības uz labošanu

Jums ir tiesības lūgt mums labot personas informāciju, kas, jūsuprāt, ir neprecīza. Tas var ietvert arī tiesības lūgt mums papildināt informāciju, kas, jūsuprāt, ir nepilnīga.

Noteiktos apstākļos un ar zināmiem izņēmumiem jums var būt tiesības lūgt mums dzēst jūsu personas informāciju. Mēs nevaram dzēst datus, kurus mums ir juridisks pienākums apstrādāt.

Tiesības ierobežot apstrādi

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības lūgt mums ierobežot jūsu informācijas apstrādi.

Tiesības iebilst pret jūsu personas informācijas apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu informācijas apstrādi. Tiesības iebilst pret personas informācijas apstrādi visbiežāk izmanto privātpersonas, pieprasot uzņēmumam pārtraukt tiešo mārketingu.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, kas nozīmē, ka, ja tas ir tehnoloģiski iespējams, mēs varam pārsūtīt jūsu datus digitālā formātā citam līdzīgam pakalpojumam.

Lai izmantotu jebkuru no iepriekš minētajām tiesībām, rakstiet uz šādu e-pasta adresi: .

Tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijai

Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu privātuma un datu aizsardzības tiesības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Kas vēl bez mums apstrādā Jūsu datus?

Jūsu personas dati ir pieejami tikai tiem Wolf Group darbiniekiem, kuriem šie dati ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai, pamatojoties uz tā saukto “nepieciešamība zināt” principu. Ārpus Wolf Group un tikai pēc nepieciešamības un saskaņā ar apstrādes nolūkiem Wolf Group nodod datus šādu kategoriju datu apstrādātājiem:

 • pakalpojumu sniedzējiem, piemēram (saraksts nav pilnīgs un var mainīties): IT uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs, serveru mājokļu uzturētājs, e-pasta serveru pakalpojumu sniedzējs, tīmekļa vietnes administrators, atsauksmju programma KOOS.io, auditors, juristi, loģistikas uzņēmumi;
 • ja ir juridisks pienākums, jūsu datus valsts iestādēm un institūcijām (piemēram, policijai, tiesām, trauksmes centram, Datu valsts inspekcijai).
 • mēs esam noslēguši datu aizsardzības līgumu ar saviem partneriem, lai nodrošinātu drošu un likumīgu personas datu apstrādi. Šajos līgumos ir noteikts, ka citām pusēm ir pienākums:
 • veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu konfidencialitāti un drošību, un
 • apstrādāt personas datus saskaņā ar tiesību aktu prasībām un līgumu.

Mēs neglabājam un nepārsūtam jūsu datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai uz valstīm, kas neatbilsts Eiropas Komisijas lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to prasa tiesību aktu prasības, vai līdz apstrādes nolūka izpildei. Zemāk ir sniegti daži datu glabāšanas periodu piemēri:

Uzglabāšanas periodsPiemēri
Līdz piekrišanas apstrādei atsaukšanaiMēs dzēšam datus, kurus apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, tūlīt pēc tam, kad jūs atsaucat piekrišanu.
30 dienas pēc tam, kad esat izdzēsis savu kontu Wolf Group, vai 12 mēnešus pēc jūsu pēdējās saziņas ar mums.Mēs dzēšam jūsu izveidotā konta datus  
7 gadiGrāmatvedības dokumenti, piemēram, rēķini un pavadzīmes.

Jūsu personas datu drošība

Wolf Group izmanto nepieciešamos juridiskos, organizatoriskos, fiziskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus. Daži mūsu izmantoto pasākumu piemēri:

Fiziskie pasākumi – biroji ir aizslēgti, un papīra dokumenti, kas satur personas datus, tiek glabāti aizslēgtos skapjos.

Tehniskie pasākumi – datori ir aizsargāti ar paroli un vajadzības gadījumā šifrēti; tiek izmantoti ugunsmūri un pretvīrusu programmas; regulāri tiek veidotas rezerves kopijas; visiem IT sistēmu lietotājiem ir piešķirtas lomas un profili.

Organizatoriskie līdzekļi – datu aizsardzības, informācijas drošības un piekļuves pārvaldības politika; regulāras darbinieku apmācības, konfidencialitātes prasības darbiniekiem.

Sīkdatnes

Wolf Group tīmekļa vietne https://tempsi.com/lv/ izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tīmekļa vietnes lietotāju pieredzi un nodrošinātu e-veikala darbību.

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa pārlūkprogramma automātiski saglabā jūsu izmantotajā ierīcē. Mēs izmantojam šādas sīkdatnes:

 • Nepieciešamās sīkdatnes tiek izmantotas būtiskām funkcijām jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Tās ietver izmantotās valsts un valodas identificēšanu, darījuma apstrādi, izmantotās tīmekļa vietnes versijas (mobilā vai datorā) identificēšanu, krāpšanas atklāšanu un novēršanu, kā arī atbilstības un tīmekļa vietnes stabilitātes nodrošināšanu. Šīs sīkdatnes tiek klasificētas atkarībā no tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanas vajadzībām.
 • Priekšrocību sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju, kas maina tīmekļa vietnes uzvedību vai izskatu, piemēram, jūsu vēlamo valodu vai reģionu, kurā atrodaties. Tās saglabā informāciju par jūsu izdarītajām izvēlēm. Izmantojot šo informāciju, mēs varam parādīt jums atbilstošāku un personiskāku informāciju.
 • Statistikas sīkdatnes palīdz vietņu īpašniekiem saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar vietnēm, vācot un sniedzot informāciju anonīmi.
 • Mārketinga sīkdatnes izmanto, lai izsekotu apmeklētājus dažādās vietnēs. To mērķis ir rādīt reklāmas, kas ir atbilstošas un saistošas konkrētajam lietotājam un tādējādi izdevējiem un trešo personu reklāmdevējiem ir vērtīgākas.
 • Neklasificētas sīkdatnes ir sīkdatnes, kuras mēs pašlaik klasificējam kopā ar atsevišķu sīkdatņu nodrošinātājiem.

Jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai tā atteiktos saņemt jebkuru sīkdatni vai brīdinātu jūs par sīkdatnes saņemšanu. Tīmekļa pārlūkprogrammas ļauj kontrolēt cietajā diskā saglabātās sīkdatnes, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus Ja izvēlaties nepieņemt mūsu sīkdatnes, dažas mūsu vietnes funkcijas var nedarboties tik labi, kā mēs esam iecerējuši.

Sīkdatņu deklarācija

Konfidencialitātes paziņojuma izmaiņas

Mēs regulāri atjauninām šo paziņojumu par konfidencialitāti. Mūsu vietnē publicētā versija vienmēr ir jaunākā versija.

Kontakti

Wolf Group Latvia
Katlakalna iela 1b,
LV-1073, Rīga,
Latvija

+371 67702052

Developed by Reaktiiv